+31 (0)20 697 96 36 info@ttisi.nl
Oct 24, 2018

DISC en Culturele Diversiteit: waarom je ALTIJD rekening moet houden met lokale verschillen!

Ook in 2018 was TTI Success Insights prominent aanwezig op de ATD in de VS, de grootste expo en conferentie over talent development wereldwijd. TTISI Distributeurs uit diverse werelddelen bevolkten de stand, daarmee illustrerend dat het TTISI Netwerk een cultureel zeer diverse wereld van ‘werkgelukbevorderaars’ vertegenwoordigt. Wat hen opviel was dat de ogen en smartphones van de beursbezoekers vooral getrokken werden naar een fascinerende afbeelding op de achterwand van de stand. Enthousiast werd er op de TTISI DISC-wereldkaart gezocht naar de DISC samenstelling van de populatie in het land van herkomst. Kom ik voort uit een relatief blauwe cultuur? Of zijn wij duidelijk roder in ons gedrag dan andere landen? Leuk om te weten, natuurlijk. Maar achter de funfactor gaat een veel belangrijker principe schuil: dat van respect voor en begrip van culturele diversiteit!

De wereld is geen eenheidsworst. Hoewel we allemaal wereldburgers zijn en de wereld door technologische ontwikkelingen steeds ‘kleiner’ wordt, zijn er regionaal grote verschillen in wat we normaal vinden en accepteren. In het onderlinge verkeer, in de openbare ruimte, in de manier waarop we ons manifesteren. De cultuur van de omgeving waarin wij zijn opgegroeid, heeft een blijvende impact. Maar ook de cultuur waarin we werken en leven als volwassenen, beïnvloedt onze opvattingen over en beleving van gedrag.

De DISC-wereldkaart van TTISI is vooral bedoeld om bewustwording te creëren dat lokale verschillen het verschil maken in ‘ons’ vak. De taartdiagrammen geven weer hoeveel procent van de werkende populatie de D, I, S, of C als hoogste stijl in hun basisgrafiek heeft. Daaruit zou je indirect misschien ook wel kunnen afleiden of een bepaald land een wat scherpere of juist een wat zachtere D-I-S of C-cultuur kent.

Klik op de afbeelding voor een vergrote versie 

Nederland kent bijvoorbeeld relatief veel mensen die zich qua gedragsstijl vooral identificeren met D-gedrag, namelijk 21%. In Zweden is dat ‘maar’ 14%. Dat sluit mooi aan bij de, overigens totaal niet meetbare, observaties van mijn Zweedse TTISI collega in Stockholm. Die beweert dat hij, waar ook ter wereld, op 50 meter afstand kan inschatten of er zich een Nederlander in welk willekeurig gezelschap ook, bevindt. Hoe dan? heb ik hem vaak gevraagd. Ze praten luid, zijn aanwezig, en laten direct merken wat ze denken of vinden. 9 van de 10 keer zit hij goed, volgens eigen zeggen.

Ja zeker, het DISC-model is universeel en werkt overal hetzelfde. Elk land of elke cultuur waarmee mensen zich identificeren, vertegenwoordigt mensen die zich dominant, beïnvloedend, stabiliserend en conformerend opstellen. Alleen de perceptie van wat dominant, beïnvloedend etcetera is, kan wel degelijk verschillen. En wie geen rekening houdt met die lokale verschillen, scheert mensen wereldwijd, ten onrechte, over 1 kam.
Stel dat in Nederland pro-actief handelen en een directe communicatie, zeg maar typische D-kwaliteiten, cultureel gezien sterker aanwezig zijn of net iets anders gewaardeerd worden dan in Singapore.  Dan ontstaan er in beide landen afwijkingen op de D-scores als je persoonlijke scores van een respondent afzet tegen een gedeeld Nederlands-Singaporees gemiddelde. In Nederland zouden er veel meer hoge D’s zijn, in Singapore juist veel minder. Daarmee doe je zowel de Singaporese als de Nederlandse D’s onrecht aan. Ik kan dit misschien het beste illustreren aan de hand van een fictief voorbeeld: Stel je heet Jasmine. Je bent een Singaporese hotelmanager van 39. Je zet op de DISC-vragenlijst van TTISI 11 x een D-woord op positie nummer 1. In vergelijking met andere Singaporese professionals, val je dan in de categorie Hoge D. Jasmine is bevriend met Josefien, een Nederlandse hotelmanager van 40, die zij kent van een internationaal hospitalitycongres. Josefien is net als Jasmine, ook een hoge D. Maar daarvoor heeft Josefien 15 x een D-woord op positie 1 gezet. Met 11 x was zij in Nederland in de categorie Bovengemiddeld terecht gekomen. Dat onderlinge verschil maakt voor de beleving van hun D-gedrag niet veel uit. Jasmine en Josefien zien zichzelf in vergelijking met de mensen in hun directe omgeving allebei als behoorlijk dominante mensen. Een lastiger verhaal wordt het als we cultureel gaan mixen. Stel, Josefien krijgt via Jasmine de kans om te gaan werken in Singapore. Zij neemt haar Hollandse lekker directe D mee naar een hotel in Singapore. En zal daar misschien ontdekken dat haar in Nederland gewaardeerde D-daadkracht in Singapore toch net iets anders geserveerd moet worden.
Wie culturele diversiteit en lokale verschillen negeert, mist kansen om werkelijk aansluiting te maken met professionals en de organisaties waar ze werken, wereldwijd. Als je van mensen vraagt om in beweging te komen en zichzelf te ontwikkelen, moet je hen instrumenten aanbieden die rekening houden met hun specifieke culturele en taalkundige achtergrond. Herkenning is een heel belangrijke voorwaarde voor zelfreflectie. Assessmentbouwers die niet lokaal normeren, creëren eenheidsworst. Erger nog; ze vergroten de kans op het welbekende horoscoopeffect dat, helaas, aan veel assessment instrumenten kleeft. TTI Success Insights neemt haar verantwoordelijkheden op dit vlak zeer serieus. Juist als het om DISC gaat, een methode die gevoelig is voor inflatie doordat er lustig op los gekopieerd wordt door beunhazen en pseudobouwers. Wil jij ook leren werken met ons DISC-Instrument? Je kunt je inschrijven voor de training DISC & Drijfveren! Klik hier.
Kom in Contact
kom-in-contact

Don’t forget to share this post!

Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Dorien Derksen

We Denken Dat Dit Ook Interessant Kan Zijn

EQ op de werkvloer, welkom in de nieuwe tijd

EQ op de werkvloer, welkom in de nieuwe tijd

Vroeger was op veel werkplekken de algemene opvatting: “Emoties laat je maar thuis, die horen niet op het werk”. Op de werkvloer lag de focus op prestaties, en moest je vooral je hard-skills laten zien. Zakelijk en privé werden zo veel mogelijk gescheiden en alleen op...

Leiderschap Vanuit Gedrag

Leiderschap Vanuit Gedrag

“Een leider worden staat gelijk aan jezelf worden. Dat is heel eenvoudig en moeilijk tegelijk.”Treffender kunnen wij van TTI Success Insights het eigenlijk niet verwoorden. Voor de (toekomstige) Leiders die de daad bij het woord willen voegen, hebben wij een proces...