+31 (0)20 697 96 36 info@ttisi.nl
Nov 8, 2020

De 7 stressfactoren van TTISI

De oorzaken van stress op de werkvloer variëren per organisatie en zijn niet altijd duidelijk aan de oppervlakte waar te nemen. Al werkt een bepaalde vorm van druk motiverend en verhoogt het zelfs productiviteit, een te hoog stressniveau is juist schadelijk en kan zorgen voor fysieke en emotionele belasting, verzuim en uiteindelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Stressfactoren kunnen ook per persoon verschillen. Maar als je niet herkent waar de stress in je organisatie vandaan komt, hoe kun je er dan actief iets aan doen?
Waar komt je stress vandaan? En op welke manieren beïnvloed stress de werkzaamheden van jou of je team? TTISI onderscheidt 7 terreinen waarop (werk)stress kan ontstaan en noemt deze “stressfactoren”. Op het ene terrein kun je niet of nauwelijks stress ervaren, terwijl je bijna bezwijkt onder de druk van een andere stressfactor. Door inzicht te krijgen in deze verschillende oorzaken, en er samen met het team over in gesprek te gaan, werk je toe naar een gezonde(re) werkomgeving. Een omgeving waar iedere werknemer op de top van zijn of haar kunnen presteert doordat ze hun optimale stressniveau hebben gevonden.
 1. Taakeisen
  De taakeisen die aan ons worden gesteld, moeten passen bij ons persoonlijk prestatievermogen. Tijdsdruk, onduidelijke taakomschrijvingen, te veel verantwoordelijkheden, te hoge werkbelasting, taakeisen die niet echt passen bij onze vaardigheden en talenten: het kan er allemaal toe leiden dat we ‘overvraagd’ worden en er stress ontwikkelt op dit terrein.
 2. Beloning
  Werk dat ons een gevoel van voldoening, zingeving en beloning verschaft, is werk dat we met plezier vervullen. Als we veel van onszelf geven zonder dat er voldoende voor terugkomt, kan dat werkgerelateerde stress veroorzaken. Stress treedt op als we een persoonlijke disbalans ervaren tussen de energie die we in ons werk stoppen en de beloning die daar tegenover staat.
 3. Controle
  Gevoelens van machteloosheid vormen een ook belangrijke oorzaak van werkgerelateerde stress. Op den duur laten we situaties waarin we ons machteloos voelen gewoon over ons heen komen of proberen we ze te ontlopen. We hebben immers het gevoel dat we er toch geen controle over hebben.
 4. Organisatorische veranderingen
  Onder veranderingen verstaan we hier: alle veranderingen in staf, teams, structuur, technologie, procedures of werkwijzen. Plotselinge en grote veranderingen hebben meer impact dan geleidelijke of kleine veranderingen, maar veranderingen in algemene zin kunnen zowel kansen scheppen, als stress veroorzaken.
 5. Leidinggevende
  Gebrek aan steun en/of begrip van de directe leidinggevendeis een veel voorkomende oorzaak van stress. Een goede leidinggevende schept gezonde druk door uitdagende maar redelijke eisen te stellen. Bijvoorbeeld in de vorm van (haalbare) deadlines. Een leidinggevende kan echter ook doorschieten in de eisen die gesteld worden wat kan resulteren in negatieve stress.
 6. Steun van anderen
  Een gebrek aan ondersteuning door en van collega’s (maar ook leidinggevenden) heeft veel invloed op de werksfeer, wat voor stress kan zorgen. Een ondersteunende omgeving wordt gekenmerkt door leidinggevenden die duidelijke informatie verschaffen, en collega’s die bereid zijn een helpende hand toe te steken. Een omgeving waarin een positief samenwerkingsklimaat heerst leidt tot betere prestaties en grotere betrokkenheid.
 7.  Baanzekerheid
  Er zijn veel zaken waarover we ons zorgen kunnen maken met betrekking tot ons werk. Een van de meest fundamentele angsten betreft de angst om onze baan te verliezen, met alle daarbij behorende gevolgen. Maar stress op dit gebied kan ook samenhangen met een gebrek aan carrièrevooruitzichten. Of juist met een te voortvarend loopbaanverloop: zijn we eigenlijk wel klaar voor die nieuwe uitdaging?
Deze 7 stressfactoren worden gemeten in ons instrument : De TTISI Stress Quotient (SQ) Analyse. Dit profiel kan worden ingezet op individueel- en op teamniveau. Op teamniveau kan dit tevens volledig anoniem gebeuren. Meer informatie over deze Analyse en hoe je deze kan inzetten vind je op deze pagina: TTISI Stress Quotient 
Kom in Contact
kom-in-contact

Don’t forget to share this post!

Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Dorien Derksen

We Denken Dat Dit Ook Interessant Kan Zijn