+31 (0)20 697 96 36 info@ttisi.nl
Jul 4, 2018

Alles over Drijfveren, Driving Forces en Motivatoren

Alles over Drijfveren, Driving Forces en Motivatoren
Drijfveren, Driving Forces, motivatoren, voorkeuren. Als HR-manager,  medewerker, coach of loopbaanbegeleider ben je deze begrippen vast wel eens tegengekomen als het gaat om ontwikkelingsvraagstukken van individuen en organisaties. En google je deze termen, dan ontdek je al gauw dat er voldoende aanbieders zijn van een zogenaamde drijfveren-kleuren-test”. Maar hoe zit het nou echt met Drijfveren? Wat zijn Drijfveren? Hoe ontstaan ze? Is er een verschil met de 12 Driving Forces? Test je kennis over Drijfveren en ontdek in deze blog wat je wellicht nog niet over Drijfveren wist.
Waarom doe je wat je doet? Wat zet je tot een bepaalde beslissing of actie aan? Waar word je blij van? Het antwoord is (deels) te vinden in onze Drijfveren. Deels omdat Drijfveren slechts één onderdeel vormen van onze totale persoonlijkheid. Het is één stukje van onze persoonlijkheidspuzzel. De andere puzzelstukjes worden gevormd door bijvoorbeeld onze gedragsvoorkeuren, onze talenten en hoe emotioneel intelligent we zijn. Maar als het gaat om de vraag waar wij jou ’s nachts voor wakker mogen maken of uit welke activiteiten je voldoening put, dan komen we uit op Drijfveren.

Een Drijfveer is te omschrijven als datgene wat je beweegt. De intrinsieke motivator of motor die je in beweging zet. Het is het waarom achter ons handelen. Als je het zou uitvergroten, dan zou je kunnen zeggen dat een Drijfveer iets is waar je niet zonder kan. Het is bij wijze van spreken even belangrijk als eten, drinken en ademen. Voor de een is bijvoorbeeld het helpen van anderen de basis voor zijn bestaan. Terwijl de ander het leven beziet als één groot klaslokaal waarin men lessen bijwoont en zoveel mogelijk kennis opdoet.

Eenieder bekijkt de wereld dus vanuit zijn eigen “Drijfverenbril”. We hechten waarde aan bepaalde concepten, waarvoor we bereid zijn niet één, maar twee mijlen te gaan. En dat waar we waarde aan hechten, kan voor iedereen dus anders zijn.  Niemand heeft hetzelfde “Drijfverenpakketje”.

Waarom is voor de één het creëren van financiële vrijheid en rendement zo belangrijk, terwijl het de ander koud laat? En waarom vindt de één het fijn om een leidraad in leven en loopbaan te volgen, terwijl dit op een ander benauwend overkomt? Met andere woorden: hoe kom je tot je Overtuigingen en Drijfveren?

Drijfveren ontstaan over het algemeen al vanaf onze kinderjaren. Een deel van onze Drijfveren is waarschijnlijk genetisch bepaald. De mate van invloed van ons DNA op onze Drijfveren of kijk op de wereld, is niet bekend en dan ook niet in een percentage of cijfer uit te drukken.

Los van onze genen vormen Drijfveren zich door iets wat je meemaakt, ziet, hoort, ervaart in combinatie met een emotie: trots, verdriet, plezier. Meerdere ervaringen of herhalingen met een daaraan gekoppelde emotie leiden vervolgens tot overtuigingen.

Deze overtuiging leidt weer tot een visie, mening en houding omtrent een bepaald concept. En zo ontstaat een Drijfveer; een combinatie van ervaringen met, overtuigingen rondom en de waarde die we hechten aan een gegeven concept, bijvoorbeeld het concept: helpen van mensen.

Recent onderzoek toont overigens aan dat niet alleen je eigen ervaringen en overtuigingen, maar ook die van je ouders, of grootouders, kortom eerdere generaties, voor een deel jouw Drijfveren kunnen beïnvloeden en vormen. Stel dat jouw ouders in armoede zijn opgegroeid of dat jouw grootouders de hongerwinter hebben meegemaakt, dan is de kans groot dat zij bepaalde waarden, levensopvattingen of overtuigingen aan jou overbrengen, zoals spaarzaam zijn en je bordje leegeten. Ze hebben vaak een sterke mening over “verspilling” of het concept “geld”.

Ik hoor je nu denken: maar kunnen mijn Drijfveren onder invloed van nieuwe ervaringen en emoties dan ook weer veranderen?

Het antwoord op de vraag of Drijfveren veranderlijk zijn, moet in beginsel met een nee beantwoord worden. In beginsel, omdat er nog geen harde data is om de veranderbaarheid van Drijfveren te kunnen bewijzen. Over het algemeen liggen je Drijfveren en daarmee je Drijfverenpatroon, ergens tussen je 20e tot 25e levensjaar min of meer vast. Maar ingrijpende emotionele gebeurtenissen, we noemen deze ook wel “emotional life events”, kunnen zorgen voor een schifting in je Drijfverenpatroon. Denk hierbij aan verdrietige gebeurtenissen, zoals een echtscheiding of verlies van een baan, maar ook aan blije gebeurtenissen zoals een huwelijk of geboorte van een kind. De ervaring en de daaraan gekoppelde emoties kunnen onder dergelijke omstandigheden zo intens zijn, dat er een ander Drijfverenpatroon zou kunnen ontstaan.
Belangrijk is dat je daarbij wel een onderscheid maakt tussen intensiteitsveranderingen en patroonsveranderingen. Wat bedoelen we daar precies mee? Bij intensiteitsveranderingen veranderen de absolute scores (de punten die je aan een Drijfveer hebt gegeven in de vragenlijst) wel, maar jouw persoonlijke volgorde verandert niet of nauwelijks. Als je bijvoorbeeld 70 punten hebt toegekend aan de Zakelijke Drijfveer en 62 punten aan de Intellectuele, kan het zo zijn dat je in een eventuele tweede meting

”maar” 65 punten toekent aan de Zakelijke en 55 punten aan de Intellectuele Drijfveer. De waarde die je aan deze Drijfveren hecht is minder intens geworden, maar de onderlinge volgorde van je Drijfveren is in dit voorbeeld niet gewijzigd. De zakelijke Drijfveer staat nog steeds op 1 en de Intellectuele op 2.

Bij een patroonsverandering veranderen niet alleen de absolute scores, maar ook de volgorde. De Individualistische Drijfveer staat bijvoorbeeld nu op 1 en de Ideële op 2, terwijl de Zakelijke en Intellectuele Drijfveer zijn gezakt naar positie 5 en 6. Blijkbaar vind je in dit voorbeeld andere concepten in leven en loopbaan belangrijker dan tijdens de eerste meting.

Bij een patroonsverandering is het verstandig om bij jezelf na te gaan of je de verandering herkent en waarom je meer waarde bent gaan hechten aan andere zaken.

Verder kunnen levensfases ook een rol spelen. Het is bijvoorbeeld niet moeilijk voor te stellen dat iemand met de respectabele leeftijd van laten we zeggen 80, die een rijk en vol leven achter de rug heeft, de wereld is rondgereisd, vrienden heeft verloren, kleinkinderen heeft gewonnen, anders tegen het leven aankijkt en andere keuzes maakt dan een jonge geniale softwareontwikkelaar die onderaan de corporate ladder staat en van plan is de nieuwe Steve Jobs te worden.

De theorie over Drijfveren vindt zijn oorsprong in het werk van de Duitse gedragswetenschapper Eduard Spranger. Meer lezen over Spranger: https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Spranger. Na jaren van onderzoek en observatie omschreef hij in zijn boek Types of Men zes zogenaamde attituden. Attituden zijn de waarneembare output van een Drijfveer. Deze attituden zijn vervolgens door wetenschappers en assessmentpioniers, waaronder de oprichter van TTI Success Insights Bill Bonstetter, gemoderniseerd en vertaald naar Drijfveren, waarbij de nadruk ligt op de waardering die wij geven aan bepaalde concepten.

De ontwikkelaars van de TTISI Drijfverenanalyse, Bill Bonstetter en Russ Watson onderscheiden 6 Drijfveren:

 • Intellectueel
 • Zakelijk
 • Esthetisch
 • Sociaal
 • Individualistisch
 • Ideëel

Daarbij gaat het om de vraag hoeveel waarde we hechten aan:

 1. Het vergaren van Kennis (Intellectueel)
 2. Het creëren van Rendement (Zakelijk)
 3. Het opdoen van Impressies (Esthetisch)
 4. Het helpen van Anderen (Sociaal)
 5. Het uitoefenen van Invloed (Individualistisch)
 6. Het naleven van Kaders (Ideëel)

In de Drijfverenanalyse heeft elk van deze Drijfveren van Bonstetter een kleur meegekregen.

De Drijfverenanalyse bestaat uit een tekstueel gedeelte en een grafisch deel. Zo tref je in de analyse bijvoorbeeld een grafiek aan met 6 staafdiagrammen die de 6 Drijfveren vertegenwoordigen. Deze Drijfveren Grafiek vormt het hart van de Drijfverenanalyse. Aan elke staafdiagram (aan elke Drijfveer) is een specifieke kleur gekoppeld. Er zijn dus in totaal 6 kleuren, één voor elke Drijfveer, te weten: bruin-rood, geel, paars, groen, zwart en grijs.

Waarom het gebruik van kleuren hoor ik je denken? Simpelweg omdat kleuren makkelijker te onthouden en te herkennen zijn dan tekstuele omschrijvingen. Na een paar keer de betreffende Drijfverenkleuren te hebben gezien, ontstaat er niet alleen een automatische koppeling met de Drijfveer, maar vooral met datgene waar de Drijfveer voor staat, de inhoudelijke uitleg ervan.

In de 12 Driving Forces Analyse worden dezelfde kleuren gebruikt, echter wordt het hart van deze analyse niet gevormd door een grafiek met 6 staafdiagrammen, maar door 6 spectra met aan elk uiteinde van een spectrum 2 Driving Forces, 12 dus in totaal. Deze zogenaamde Driving Forces Grafiek of Totaalgrafiek wordt ondersteund door de 3 Driving Forces Clusters. Interessant? Lees hieronder verder over de 12 Driving Forces Analyse.

Vanaf 2011 is TTI Success Insights de oorspronkelijke zes Drijfveren verder gericht gaan bestuderen vanuit de aanname dat de concepten die ten grondslag liggen aan de Drijfveren een spectrum aanpak verdienen. Daarbij worden beide uiteinden van de schaal duidelijk uitgewerkt en gedefinieerd: dus ook de ‘lage variant’. Het accent in de ‘oude’ benadering ligt vooral op het effect van de hoge Drijfveren op iemands doen en laten. De nieuwe aanpak geeft veel meer ruimte om ook de lage kant van de schaal mee te nemen. Een voorbeeld: Stel dat iemand, uitgaande van de klassieke Drijfveren, een hoge sociale Drijfveer heeft. Hij wordt blij van het helpen van anderen. Maar hoe omschrijf je deze Drijfveer als iemand lager op de sociale Drijfveer scoort? En meer nog: hoe kan je deze lage Drijfveer een volwaardige positieve omschrijving meegeven dat veel meer is dan een “non-variant” van de hoge Drijfveer? Daarvoor was het essentieel om terug te gaan naar de kern van de Drijfveren, zoals uitgewerkt door Bonnstetter en Watson.

Door hierover na te denken is het instrument nog verder verfijnd en de herkenbaarheid nog groter dan voorheen. Door beide uiteinden van de schaal uit te werken en daarmee te kijken naar de volledige 6 Drijfveren Spectra zijn er nu 12 Driving Forces ontstaan. Door hier de 6 Driving Forces Sleutelwoorden KENNISRENDEMENTIMPRESSIESANDEREN, INVLOED en KADERS aan toe te voegen krijg je een duidelijk inzicht in hoeveel waarde iemand aan het betreffende Drijfveren Spectrum hecht.

HOEVEEL WAARDE HECHT MEN AAN KENNIS?
HOEVEEL WAARDE HECHT MEN AAN RENDEMENT?
HOEVEEL WAARDE HECHT MEN AAN IMPRESSIES?
HOEVEEL WAARDE HECHT MEN AAN ANDEREN?
HOEVEEL WAARDE HECHT MEN AAN INVLOED?
HOEVEEL WAARDE HECHT MEN AAN KADERS?
schermafbeelding
 1. Onderzoekend: mensen die onderzoekend zijn ingesteld willen vooral kennis vergaren. Ze zijn nieuwsgierig naar de feitelijke waarheid en willen zaken graag tot op de bodem uitzoeken. Het gaat hen niet zozeer om de praktische toepassing van die nieuwe verworven kennis, maar puur om kennisvergroting, -verdieping, -verbreding.
 2.  Functioneel: mensen met een functionele instelling benaderen het concept “kennis” op een andere manier. Kennis wordt gewaardeerd, maar zij zetten vooral eerdere ervaringen, intuïtie en gevoel als kennisbron in. Kennis wordt gezocht als het nodig is om een concrete taak in te vullen of een doel te behalen. Kennis moet volgens hen bovendien vooral direct toepasbaar zijn.
schermafbeelding
 1. Doelmatig: kenmerkend voor mensen met een doelmatige instelling is dat zij gedreven zijn om meetbare, concrete resultaten te willen zien voor de investering die zij plegen. In de vorm van tijd, geld, middelen en energie. Zij willen hun investering graag terugverdienen, het liefst met een beetje extra. Efficiëntie staat bij hen centraal. Het gaat hen altijd om tastbare resultaten, zoals bijvoorbeeld winst (uitgedrukt in geld), een hoger percentage klanttevredenheid of meer bezoekers van de website waarin is geïnvesteerd.
 2. Belangeloos: mensen die belangeloos ingesteld zijn, geven er de voorkeur aan om bij te dragen aan een groter doel, zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan voor henzelf. Als er al iets tegenover staat, hoeft dat niet iets tastbaars en concreets te zijn. Een schouderklopje of gemeend complimentje volstaat vaak al. Het is voor mensen met deze instelling fijn als hun inspanningen tot iets goeds leiden. Rendement halen zij uit het oplossen van een probleem of het bereiken van een algemeen doel
schermafbeelding
 1. Belevend: mensen die willen ervaren en beleven streven balans na en verkeren graag in de situatie waarbij hun binnenwereld in harmonie is met de buitenwereld. Zij worden gedreven door het centraal stellen van subjectieve ervaringen, belevingen en gevoelens. In situaties, fysieke ruimtes en zelfs in relaties moet het geheel der dingen kloppen. Bij sommigen richt zich dit voornamelijk op concepten als vorm, schoonheid en sfeer. Uiterlijke vormen of sferen in ruimtes geven uitdrukking aan of hebben invloed op hun gemoedstoestand of gevoel.
 2. Nuchter: nuchter ingestelde mensen geven er de voorkeur aan om hun omgeving en de impressies die ze opdoen op basis van functionaliteit en tastbaarheid te beschouwen. Wat zij concreet kunnen waarnemen en benoemen, weegt voor hen zwaarder dan wat zij eventueel voelen. Mensen die nuchter zijn ingesteld, staan over het algemeen met beide benen op de grond. Ze kunnen wel genieten van een aangename sfeer, een mooie omgeving, een fraai schilderij, maar eerder als bijzaak dan als hoofdzaak in hun leven. Nuchter als ze de wereld bekijken raken ze niet snel van slag en een onprettige omgeving of vervelende sfeer is voor hun geen reden om minder te presteren.
schermafbeelding
 1. Altruïstisch: mensen die altruïstisch gedreven worden, willen anderen helpen en ondersteunen. Ze worden getriggerd door het vooruitzicht dat anderen geholpen zijn, mede dankzij hun inzet. Zij stellen zich graag dienstbaar op. Zij tonen zich heel opmerkzaam ten opzichte van de behoefte van anderen en reageren daar actief op. Zij zijn van mening dat het helpen van anderen de enige, echte basis is voor menselijke relaties en dat iedereen even veel recht heeft op een goed plekje onder de zon.
 2. Selectief: mensen met een selectieve instelling kunnen ook gefocust zijn op anderen en zijn eveneens bereid anderen te helpen. Ze worden echter alleen getriggerd om te helpen als zij daar zelf het nut van inzien. Het helpen van anderen staat altijd in relatie tot een gegeven doel, afspraak of vraag. Ze zijn selectief als het gaat om de reden waarom ze helpen en stellen voorwaarden aan de omstandigheden waaronder anderen worden geholpen. Er is voor hen een duidelijke grens tussen de behoeften van hen zelf en die van de ander, en ze vinden dat ieder daarin zijn eigen verantwoordelijkheid moet dragen.
schermafbeelding
 1. Bepalend: bepalende mensen zijn gedreven om zich als individu te onderscheiden en willen graag zelf de touwtjes in handen houden. Voor mensen met deze instelling zijn keuzevrijheid, ambitie, invloed en status belangrijke concepten. Ze worden getriggerd door invloed; invloed om het eigen lot en dat van degenen voor wie zij zich verantwoordelijk voelen, te kunnen controleren of sturen. Ze zien er doorgaans niet tegenop beslissingen te nemen die van invloed kunnen zijn op (grote) groepen mensen.
 2. Ondersteunend: ondersteunende mensen geven er de voorkeur aan om in een ondersteunende rol een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk resultaat. Voor mensen met deze instelling is persoonlijke erkenning minder belangrijk dan het gevoel onderdeel te zijn van een groep. Ze hoeven niet per se in de spotlights te staan. Sterker nog, ze werken liever achter de schermen aan een gezamenlijk doel en zijn wat meer gericht op het samenwerken met anderen, dan op het laten gelden van het eigen individu.
afbeelding
 1. Standvastig: standvastige mensen worden gedreven door het volgen van een leidraad om leven en werk inhoud, zin en richting te geven. Mensen met een standvastige instelling vinden het prettig hun handelingen te kunnen toetsen aan regels, principes, uitgangspunten en methoden die hun waarde bewezen hebben. Het kader waaraan men het eigen handelen geneigd is te toetsen kan religieus van aard zijn, maar evengoed politiek, sociaal, filosofisch of anderszins levensbeschouwend. Deze kaders bieden hen rust, regelmaat en houvast in leven en loopbaan.
 2. Ontvankelijk: mensen die ontvankelijk zijn ingesteld, verkennen bij voorkeur nieuwe ideeën, methoden en mogelijkheden om deze vervolgens te implementeren in leven en loopbaan. Ze hebben over het algemeen minder behoefte aan vooraf bepaalde, vaststaande richtinggevende kaders en zij voelen zich vrij om per situatie te bepalen wat ze ergens van vinden. Ze kijken nogal genuanceerd tegen tal van levensvragen aan, en vinden dat meerdere wegen naar Rome leiden. Vrijheid, blijheid. Leven en laten leven. Dat zijn hun motto’s. Er is nu eenmaal geen eenduidig antwoord op kwesties die gaan over Goed of Fout, Ja of Nee, Wel of Niet.

Heb je jezelf herkend in een of meerdere van deze Driving Forces? Misschien wil je wel gelijk een vragenlijst invullen. In dat geval is het misschien wel handig om je uit te leggen hoe zo’n Drijfverenanalyse of 12 Driving Forces Analyse eigenlijk werkt.

Voor alles is er wel een analist; de voetbalanalist, politiek analist, financieel analist, data- analist. Er wordt al met al behoorlijk wat “afgeanalyseerd”. Vaak is de kunde, visie en mening van een ander nodig om een analyse van iets of iemand te kunnen maken. Maar met de 12 Driving Forces Analyse van TTI Success Insights sta je zelf aan het roer. Deze analyse bestaat namelijk uit een vragenlijst die je online invult. In de vragenlijst wordt jou 12 keer gevraagd om 6 items te rangschikken (van 1 tot 6). Wat voor jou belangrijk is of waar je de meeste waarde aan hecht zet je op positie 1. Wat voor jou het minst belangrijk is, plaats je op positie 6. Hierna vindt er een geautomatiseerde, valide, statistische analyse van jouw antwoorden plaats en krijg je in rapportagevorm een beeld van je persoonlijke Driving Forces. Weten deze rapportage eruitziet? Klik hier voor een voorbeeldrapport van de 12 Driving Forces Analyse.

Ieder mens heeft zijn of haar eigen Driving Forces. Sommige komen overeen met die van jou en andere niet. Dat maakt dat je met sommige mensen een betere klik hebt dan met anderen. Zodra je herkent door welke Driving Forces jij en anderen gedreven worden, kun je daar rekening mee houden. Je krijgt een nieuwe taal aangereikt om op andere mensen af te stemmen.

Verder helpt het inzichtelijk maken van je Driving Forces je om betere keuzes te maken, zowel in je werk als privé. Kennis hierover helpt je om te bepalen waar jij je energie op gaat richten. Verder stimuleert het bij het ontwikkelen van je potentieel. Hoe meer je passies, voorkeuren en interesses kunnen worden ingezet in je werkomgeving, hoe groter de kans dat je tot optimale prestaties komt. Wanneer het werk dat je doet in lijn is met wat je drijft, krijg je er energie van, en geeft je werk voldoening.

 • Creëer je meer betrokkenheid door de juiste stimulans te geven;
 • Help je het potentieel van jezelf en medewerkers verder te ontwikkelen;
 • Draag je bij aan een cultuur van respect in de werkomgeving.

Voor werkgevers en leidinggevenden is het belangrijk om de Driving Forces van medewerkers inzichtelijk te krijgen. Daardoor weet je namelijk welke prikkels je aan je medewerkers kunt geven om hen te stimuleren. Ook kunnen taken en rollen binnen een organisatie op de in het team aanwezige Driving Forces worden afgestemd.

In welke situatie kan het verstandig zijn om met een 12 Driving Forces Analyse aan de slag te gaan? Waar kan je een Driving Forces analyse voor gebruiken? Belangrijke vragen omdat je met een hamer immers ook geen gaten in een muur boort. Weten wanneer je dit instrument kan inzetten is volgens TTI Success Insights dan ook essentieel. Voor welke toepassingen is de 12 Drving Forces analyse geschikt?

In welke situatie kan het verstandig zijn om met een 12 Driving Forces Analyse aan de slag te gaan? Waar kan je een Driving Forces analyse voor gebruiken? Belangrijke vragen omdat je met een hamer immers ook geen gaten in een muur boort. Weten wanneer je dit instrument kan inzetten is volgens TTI Success Insights dan ook essentieel. Voor welke toepassingen is de 12 Drving Forces analyse geschikt?

Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van goed leiderschap. De 12 Driving Forces Analyse helpt een leider te ontdekken waar zijn eigen behoeften én die van individuele teamleden liggen. Motivatie is persoonlijk. Wat de een belangrijk vindt, hoeft de ander helemaal niet belangrijk te vinden. Ook is men, afhankelijk van zijn Driving Forces gevoelig voor andere complimenten of beloningen. Waar de één een materiele/geldelijke bonus waardeert, vindt de ander het fijn om een gepersonaliseerde koffiemok cadeau te krijgen voor geleverde prestaties. Kortom, als leidinggevende kan je met de 12 Driving Forces analyse maatwerk leveren en de betrokkenheid van medewerkers vergroten.

Voorbeeldrapportten-DF

Ook voor Teamontwikkeling kan dit instrument worden ingezet. Driving Forces bepalen door welke bril we de wereld om ons heen bekijken. De analyse biedt de mogelijkheid om eens die bril van de ander op te zetten. Zo kweek je meer begrip en inzicht voor elkaars visie op de wereld.

Of denk eens aan je salesteam. Als ergens de waarde van het antwoord op de vraag ‘waarom?’ geldt, is dat wel in het verkoopproces. Als je weet wat een potentiële koper motiveert en daarmee wat hij belangrijk vindt, kun je een verkoopstrategie ontwikkelen die aansluit op zijn behoeften. Je stelt de juiste vragen en bent beter in staat om te beargumenteren waarom jouw product of dienst past bij de behoefte(n) van die klant: Dé sleutel tot een succesvol verkoopproces! De 12 Driving Forces Analyse van TTISI geeft inzicht in wat iemand drijft en daarmee antwoord op het ‘waarom’. Kennis over welke Driving Forces er zijn en welke behoeften daaruit voortvloeien zorgt voor efficiëntere en succesvollere verkopers.

Er zijn nog wel meer toepassingen denkbaar hoor, maar neem daarvoor even een kijkje op: Oplossingen

SGC7766

Ben je enthousiast geworden over de 12 Driving Forces? Zie je de toegevoegde waarde van de 12 Driving Forces en wil je Gecertificeerd worden om dit instrument in de praktijk te kunnen gebruiken? Of wil je iemand op de juiste manier zie te motiveren? Neem dan eens een kijkje op onze trainingspagina:

Onze Certificatietrainingen

Daar wordt uitgelegd welke stappen je kunt nemen om gecertificeerd TTISI Consultant te worden.

Zoals gezegd aan het begin van deze blog vormen jouw Drijfveren slechts één onderdeel van je totale, complexe persoonlijkheid. Drijfveren vertellen je WAAROM je bepaalde dingen doet. HOE je de dingen doet die je doet is een heel ander verhaal, want dan hebben we het over jouw voorkeursstijl in Gedrag (DISC). Om dit in kaart te brengen heeft TTISI Benelux de Gedragsanalyse ontwikkeld. Meer daarover kun je lezen in de blog alles over DISC.

Wil je meer weten over Driving Forces in het bijzonder of onze assessmentinstrumenten in het algemeen? Neem gerust contact op met de Afdeling Inhoud via inhoud@ttisi.nl of bel ons op 020-6979636. We denken graag met je mee!

e-book leiderschap vanuit drijfveren
Kom in Contact
kom-in-contact

Don’t forget to share this post!

Henry is een echt mensenmens. Reden genoeg om de advocatuur te verlaten en als consultant-trainer te gaan werken bij TTISI. Vriendelijk, accuraat en inhoudelijk sterk, met oog voor detail en de neiging om nét de goede vragen te stellen, weet hij in zijn rol als trainer én blogger altijd inhoudelijke kwaliteit in een mooi jasje te steken!
Henry Lowe

We Denken Dat Dit Ook Interessant Kan Zijn

Leiderschap vanuit Drijfveren

Leiderschap vanuit Drijfveren

‘Nieuw elan’. Rutte IV bulkt ervan, volgens Mark Rutte. Prachtige term. Het woord elan stamt af van het Franse ‘élancer’, wat zoiets betekent als “krachtig vooruitwerpen”. Aandrijven, vrij vertaald. Ook wel benoemd als “bezield” of “geestdriftig”. Feitelijk predikt...

6 tips om je team te versterken

6 tips om je team te versterken

Toen ik aan deze blog begon was ik van plan te schrijven over algemeen bewezen tips die teams helpen om goed en succesvol samen te werken. Hoe goed de tips ook waren, die blog ging met een grote boog de prullenbak in. Het leek me veel waardevoller te vertellen hoe we...